انهدام بخشی از کالای های سلامت محور قاچاق در استان

انهدام بخشی از کالای های سلامت محور قاچاق در استاننظر به اهیمت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبارهای اموال تملیکی و جلوگیری از رسوب آنها ، ششمین مرحله انهدام کالاهای  قاچاق و فاقد مجوز مصرف انسانی در ماه جاری کلید خورد. در این عملیات3500 کیلوگرم  انواع کالاهای سلامت محور شامل نوشیدنی های خارجی ، لوازم آرایشی بهداشتی ، کنسرو و روغن به ارزش510 میلیون ریال و با حضور اعضاء ذیربط ، معدوم گردید.