انهدام 4 تن انواع کالای قاچاق در استان

انهدام 4 تن انواع کالای قاچاق در استان


در مرداد ماه سالجاری و با حضور اعضاء ذیربط 4 تن انواع کالای قاچاق امحاء شد.

در راستای اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی مواد 55  و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور جلوگیری از ورود کالاهای سلامت محور قاچاق و فاقد مجوز به چرخه مصرف انسانی ، انواع کالای قاچاق شامل انواع محصولات کشاورزی ، کالاهای خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و معسل به وزن 4000کیلو و به ارزش بالغ بر 540میلیون ریال در استان یزد امحاء گردید.