برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پیرامون اجرای بهینه سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان یزد

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پیرامون اجرای بهینه سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان یزدبا عنایت به اهمیت اجرایی شدن سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان و تإکیدات استاندار محترم در همین رابطه ، نشستی دوجانبه با حضور معاونین صمت استان در محل دفتر دبیر کمیسیون برگزار و روند اجرایی سامانه مورد بررسی قرار گرفت

پایش مجدد آدرس ها و راستی آزمایی آنها ، فعال نمودن کمیته های شهرستانی نظارت بر روند اجرای سامانه و تخصیص کدپستی به واحد فاقد کد از عمده مسائلی بود که در این جلسه مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

همچنین مقرر شد ضمن برگزاری جلسات هم اندیشی به صورت ماهیانه، مشکلات و نارسایی ها سامانه احصاء و کمیسیون استان اعلام گردد.