برگزاری کارگاه آموزشی 2 روزه توسط کمیسیون استان در دانشگاه یزد

برگزاری کارگاه آموزشی 2 روزه توسط کمیسیون استان در دانشگاه یزدنظر به اهمیت ارتقای دانش فنی دست‌اندركاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورداری نیروهای صف و عملیاتی از پشتوانه علمی مناسب برای بهبود عملکرد و مبارزه موثرتر و راهبردی در استان ، و در راستای اجرای بند الف ماده9 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ، طی برنامه ریزی و هماهنگی‌های به عمل آمده توسط دبيرخانه کمیسیون استان و با حضور اساتید برجسته کشوری ،  کارگاه آموزشی دو روزه با  سرفصل های نظارت موثر بر حمل کالا در جاده های کشور  وتبیین شیوه ها و روش های تخلف در حوزه حمل کالاهای گمرکی و رویه های سوء استفاده از خلاء های قانونی ، برای جامعه هدف استان شامل  دادستان‌ها ، رؤساي دادگاه های عمومی و انقلاب استان و شهرستان‌ها ، قضات تعزیرات حکومتی ، عوامل یگان های کاشف و دبیران کمیته های شهرستانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در  دانشگاه یزد برگزار گردید.

از دیگر موارد مطروحه در کارگاه مذکور ، معرفی برخی از پرونده‌هاي سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالای مکشوفه در کشور بود که ابعاد ترفند ها و شیوه های تخلف انجام شده برای مدعوین تشريح گردید. در پایان کارگاه آموزشی  به سئوالات و ابهامات شركت كنندگان پاسخ داده شد.