تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع اجرای احکام در استان

تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع اجرای احکام در استانطی برگزاری جلسه در دادستانی استان و در راستای انجام وظایف مقرر در بند (چ) ماده11 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و با توجه به اینکه اجرای احکام صادره در پرونده های متشکله نقش موثری در مقابله و مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا وارز دارد ، دستور العمل اجرایی کارگروه نظارتی  تسریع در اجرای احکام استان ابلاغ گردید.

در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط استانی و جانشین دبیر کمیسیون استان برگزار شد ، روش های ارتقاء و بهره دهی شایسته کارگروه مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ناظمی ، جانشین دبیر کمیسیون استان با اشاره تفاهم نامه منعقده بین دستگاه های تعزیرات حکومتی ، فرماندهی انتظامی و کمیسیون استان در راستای  اجرای ماده 75 قانون و حضور نماینده پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز در اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان ، بر تسریع و مداقه بر رویه های ابلاغ و رعایت حقوق شهروندی تأکید نمود. وی با ارائه آمار پرونده های متشکله و منتج به رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی استان در بازه زمانی 9ماهه سالجاری ، عملکرد اجرای احکام تعزیرات حکومتی را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری نمود با راه اندازی کارگروه موصوف شاهد محولات مثمر ثمری در رویه ابلاغ احکام صادره در استان باشیم.